Fotógrafo Ribera LLopis. Fotografía antigua Estación de Francia Barcelona. Vintage photography France Railway Station BarceloneEsta fotografía recoge el final de la construcción de la Estación de Francia, la segunda en importancia en Barcelona.

Su construcción , de estilo modernista, se realizo entre 1925 y 1929, fue obra del arquitecto Pedro Muguruza e inaugurada por Alfonso XIII en 1929
Es una de las pocas estaciones con este estilo en funcionamiento en Europa con detalles incluso de lujo como son mármoles y vidrieras.
La imagen de obras nos permite fechar casi con exactitud la foto en 1929, el fotógrafo escoge un ángulo que nos permite ver tanto la edificación en su exterior como las obras de acondicionamiento de su entorno.

Al dorso lleva el sello del fotógrafo Ribera Llopis ( 1878-1948)  del cual he conseguido pocos datos biográficos si bien parte de archivo fue donado, por su hijo el también fotógrafo Francesc Ribera al Archivo fotográfico de Barcelona.

Véase

 • Jaume Ribera Llopis 1931-1948 563 fotografies 
 •  
  El fons està integrat per fotografies realitzades per Jaume Ribera Llopis sobre les escoles de Barcelona,
  especialment les municipals creades pel Patronat Escolar de l’Ajuntament de Barcelona (1922-1939).
  El fons permet conèixer amb detall centres com el Parvulari Forestier i l’Escola del Bosc, i dóna testimoni d’escoles ja desaparegudes, com l’Escola del Mar i Escola de Formació Domèstica
 • També corresponen a aquesta època els encàrrecs de positius
  i de negatius de la direcció de l’Arxiu a fotògrafs reconeguts, com Jaume Ribera Llopis, Adolf Mas (Estudi Mas) o Cuyàs, i algun trasllat de fotografies des del departament de Majordomia de l’Ajuntament 
 • Fondos de Jaume Ribera LLopis , fotografías suyas, se conservan en el archivo:El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local  (SPAL) de la Diputació de Barcelona, ( Es tracta d'un arxiu amb un contingut documental únic i especialitzat en matèria de restauració arquitectònica, on el seu abast cronològic, la varietat de suports i les tipologies documentals, fan que es qualifiqui com un dels més importants en aquesta matèria.)
 •  
 • En ( google translator)
 • This picture shows the end of the construction of the station France, the second largest in Barcelona.

  Its construction, Art Nouveau, was conducted between 1925 and 1929, was designed by architect Pedro Muguruza and inaugurated by King Alfonso XIII in 1929

  It is one of the few stations with this style in operation in Europe with even luxurious details such as marble and stained glass.

  The image allows us to date works almost exactly the picture in 1929, the photographer chooses an angle that allows us to see both the building on the outside as the refurbishment of their environment.

  The back bears the stamp Llopis Photographer Ribera (1878-1948) of which I've gotten a few biographical details but part of archive was donated by his son to a photographer Francesc Ribera Photographic Archive of Barcelona.

  see

       Wikipedia Estacion de Francia
       Photographs and Rail
       Railway Museum Photo Library
       Photographic Archives of the City of Barcelona. Available funds that were commissioned this photographer's own Barcelona city hall See pdf photographed with funds from the Ciutat Arxiu Fotografic. It is a great document with lots of data on photographers and photography studios in Barcelona in nineteenth centuries YXX

       Jaume Llopis Ribera fotografies 1931-1948 563
    

       The fons is provided per fotografies realitzades integrat per Jaume Ribera Llopis on them escoles Barcelona

       pel them creades especialment municipals School Patronage City Council of Barcelona (1922-1939).

       The fons permet conèixer amb centers com detall the Parvulari Forestier i l'Escola del Bosc, i Dóna testimoni d'ja escoles desaparegudes, com l'Escola del Mar i Formació School of Domestic
       També corresponen to aquesta època encàrrecs els Positius
       i negatius Website Address de l'Arxiu to reconeguts Fotògrafs, Ribera com Jaume Llopis, Adolf Mas (Mas Estudi) or Cuyàs, i trasllat some of the departament of fotografies des Majordomia's Hall
       Funds Jaume Ribera LLopis, his photographs are preserved in the file: The Servei of architectural Patrimoni Local (SPAL) of the Barcelona Provincial Council (tracta d'un arxiu is a documentary contingut Únic amb i especialitzat restauració regarding architectural, on the seu abast cronològic the varietat of them i suports tipologies Documentaries, fan qualifiqui com is one month dels importants relating aquesta.)