Fotografía Carte de visite. Retratos fotógrafo Joan Canto Barcelona. Vintage photography carte de visite J. Cantó Barcelona

Son muchos los grandes retratistas de estudio en el siglo XIX. No todos son conocidos o han sido estudiados a fondo a pesar de conocimiento o reconocimiento que tuvo su obra en su época.
En la publicación de los fondos del Arxiu Fotografic de Barcelona no figura obra suya
Uno de estos casos es el del estudio fotográfico Cantó cuya actividad principal se desarrollo en la calle Escudillers 8 de Barcelona.

Joan Cantó i Esclús va ser membre d'una família de fotògrafs i retratistes actius entre les dècades dels 1860 als 1880 aproximadament aparece mencionado en excelente estudio
Núria Fernández Rius
............Joan Cantó i Laureano Esplugas, germà del fotògraf Antoni Esplugas. Pel que fa al primer, Cantó utilitzà diversos noms comercials com CC [Cantó i Companyia] o Cantó , amb estudi al número 8 del carrer Escudillers a la dècada de 1860 i Otnac , quan aquest es traslladà al número 18 del carrer Nou de la Rambla a la dècada de 1870. Tot i que també recorré a l ’ ús comercial de Fotografia de Cantó , com indica J.F. Ràfols, Cantó, per tal de donar més prestigi al seu cognom, l ’ escrivia a l’
inrevés: Otnac.
1