Art and artist. Giacometti painting.

Ver a un artista en acción es siempre interesante
Como complemento:

Henri Cartier-Bresson et Alberto GiacomettiUne communauté de regards 

Henri Cartier-Bresson et Alberto Giacometti Une communauté de regards